Rekrutacja

Działania

Wzorowa rekrutacja to wypadkowa kilku czynników, z których najważniejsze to wybór odpowiedniej metody oraz idealne dopasowanie pracownika do potrzeb firmy. Dlatego w Novelty Consulting przyjmujemy zasadę, że spośród wielu znanych nam sposobów rekrutacji, stosujemy jedynie sprawdzone formy poszukiwań pracownika, ponieważ tylko właściwe metody spełniają oczekiwania obu najważniejszych stron: rekrutanta oraz Klienta.

W zależności od specyfiki projektu i rodzaju stanowiska, na które poszukiwani są kandydaci, stosujemy jeden z wypróbowanych sposobów naboru pracowanika: Executive Search i Search & Selection.

Executive Search

Executive Search to usługa adresowana do Klientów poszukujących wysoko wykwalifikowanych pracowników na najwyższe stanowiska kierownicze. Główna idea tej metody bazuje na bezpośredniej identyfikacji osób o ściśle zdefiniowanym profilu zawodowym. Poszukiwanie metodą Executive Search ma na celu wyłonienie kandydatów spełniających bardzo specyficzne i wysokie wymagania Klientów. Kluczem do tego, aby w pełni wykorzystać zalety Executive Search staje się aktywna rola prowadzącego projekt konsultanta, który oprócz bogatego doświadczenia i szerokiej znajomości danej branży, musi celnie i precyzyjnie odpowiedzieć na oczekiwania Klienta i pracownika.

Search & Selection

Search & Selection jest metodą, dzięki której wyłaniani są najlepsi kandydaci na stanowiska średniego i niższego szczebla. Poszukiwania osób spełniających określone przez Klienta kryteria odbywają się dwutorowo, tak aby zmaksymalizować szanse na wybór idealnego kandydata. Dlatego też rekrutacja prowadzona jest jednocześnie przy pomocy ogłoszeń publikowanych w prasie lub portalach internetowych oraz wykorzystując zasoby bazy danych Novelty Consulting. Po pozytywnym przejściu wstępnych rozmów z naszymi konsultantami, kandydaci, w kolejnym etapie, prezentowani są Klientowi.

powrót do strony głównej