O nás

Novelty Consulting je personálně poradenskou firmou podporující své zákazníky při různých procesech souvisejících s řízením lidských zdrojů. Cílem služeb, které poskytujeme, je odbřemenění firem, které s námi spolupracují, přesunutím odpovědnosti a povinností vyplývajících ze široce chápané obsluhy pracovníků na Novelty Consulting. To našim zákazníkům umožňuje omezovat náklady související s vnitřním servisem a soustředit se na hlavní činnost.

Základní službou, kterou poskytujeme, je nábor a výběr pracovníků. Specializujeme se na vyhledávání pracovníků pro střední a vyšší management a na náročné specializované pracovní pozice. Nábor provádíme pomocí jedné ze dvou nejúčinnějších metod Executive Search nebo Search & Selection.

Při realizaci projektů se vždy řídíme prospěchem zákazníka a péčí o co nejefektivnější a přínosnou spolupráci. Ke každému procesu přistupujeme individuálně, odmítáme strnulé vzory a schémata, pružně přizpůsobujeme procedury specifice konkrétního projektu a očekávání našich zákazníků.

Tvoříme tým konzultantů s dlouholetými náborovými a obchodními zkušenostmi. To nám umožňuje spojovat dokonalou znalost metod souvisejících s náborem a výběrem s vědomostmi týkajícími se charakteru dané oblasti trhu.

Novelty Consulting je mimořádně aktivní v takových oblastech, jako jsou:

  • Telekomunikace, informatika a vysoké technologie
  • Finance, bankovnictví a pojišťovnictví
  • FMCG
  • Zdravotnictví a farmacie
  • Stavebnictví
  • Média a reklama

Sídlo firmy Novelty Consulting se nachází ve Varšavě, nabídka je však určena pro firmy a instituce na území celého Polska.

Nábor a výběr

V závislosti na specifice projektu a typu pracovní pozice, na které jsou hledáni uchazeči, uplatňujeme jednu z nejúčinnějších metod náboru: ší management a na náročné specializované pracovní pozice. Nábor provádíme pomocí jedné ze dvou nejúčinnějších metod Executive Search nebo Search & Selection.

Executive Search je služba adresovaná zákazníkům hledajícím vysoce kvalifikované pracovníky pro nejvyšší vedoucí funkce. Spočívá v přímé identifikaci osob s přesně definovaným odborným profilem. Cílem vyhledávání cestou Executive Search je vybrat uchazeče splňující velmi specifické a vysoké požadavky zákazníků. To je spojeno s aktivní rolí konzultanta řídícího projekt, s využitím jeho zkušeností a znalostí daného odvětví.

Search & Selection

Search & Selection je služba, díky níž jsou vybíráni nejlepší uchazeči pro střední a nižší stupeň. Vyhledávání osob splňujících kritéria stanovená zákazníkem probíhají dvoucestně. Nábor je prováděn jak pomocí inzerce zveřejněné v tisku nebo na internetových stranách, tak i prostřednictvím přímého hledání jako v případě Executive Search. Vybraní uchazeči jsou v dalším fázi procesu představeni zákazníkovi.

Další služby

  • Outplacement (individuální a kolektivní)
  • Výzkum odměňování a motivačních systémů

Záruka

Firma Novelty Consulting nabízí plnou záruku na poskytované náborové služby. Záruční lhůta záleží na typu pracovní pozice a nejčastěji činí 6 až 12 měsíců. V praxi to znamená, že v případě ukončení pracovní smlouvy ze strany zákazníka nebo zaměstnaného uchazeče začne Novelty Consulting, bez ohledu na příčinu, nový náborový proces bez jakékoliv další platby.