Akademia trenera (TTT)

Czas trwania: 2 – 5 dni

Cele szkolenia:
Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • znał swój styl trenerski i jego wpływ na aktywność uczestników szkoleń
 • znał podstawy nauczania dorosłych
 • umiał zrobić profesjonalną prezentację
 • potrafił moderować pracę grupy, poprzez wykorzystanie metod aktywnych, odpowiedni dobór ćwiczeń, gier itp.
 • potrafił zrealizować ćwiczenia/symulację i konstruktywnie je omówić z uczestnikami
 • umiał dać uczestnikom konstruktywną informację zwrotną
 • potrafił radzić sobie z trudnymi uczestnikami

Szkolenie dedykowane jest:
trenerom wewnętrznym, specjalistom prowadzącym lub chcącym prowadzić szkolenia/prezentacje

Metody pracy:

 • ćwiczenia, symulacje
 • wymiana doświadczeń
 • burze mózgów
 • odgrywanie ról (praca z kamerą)
 • mini wykłady/prezentacje